Regulamin Rodzimowiercy.pl

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym rodzimowiercy.pl.
 • Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
  • Serwis - www.rodzimowiercy.pl
  • Użytkownik - gość lub zarejestrowany użytkownik Serwisu
II. Korzystanie z serwisu
 • Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 • Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
III. Newsletter
 • Aby zapisać się na newsletter należy wypełnić formularz rejestracyjny. Serwis wysyła automatyczną wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Użytkownicy, którzy nie potwierdzą subskrybcji, nie będą otrzymywali wiadomości.
 • Potwierdzając zapisanie sie do newslettera, godnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych jedynie w celach statystycznych i marketingowych. Dane te mogą być przekazywane instytucjom i osobom trzecim wyłącznie w przypadkach określonych w prawie o ochronie danych osobowych.
 • Aby wypisać się z newslettera należy kliknąć w link, znajdujący się na dole każdej wiadomości przesyłanej do subskrybentów.
IV. Postanowienia końcowe
 • Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane w Serwisie.
 • Zmiany do Regulaminu są wiążące dla wszystkich Użytkowników od momentu ich zamieszczenia w Serwisie.
 • Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
Newsletter
Twój e-mail:

akceptuję regulamin
Strona główna | Regulamin | Mapa strony | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © Rodzimowiercy.pl